Solskydd

Under lång tid så har hudcancer varit den cancertyp som ökat mest både i Sverige och i många andra länder, och detta är speciellt oroväckande när det gäller den sorts hudcancer som skördar flest dödsoffer: malignt melanom. Genom åren har också både forskarnas åsikter och människors attityder till solskydd varierat ganska mycket och det har varit svårt att veta om det verkligen är värt att skydda sig mot solens strålar. De senaste årens forskning har dock visat tydligt att det finns goda anledningar att använda solskydd om man vill minska risken att drabbas av både hudcancer och andra, mindre allvarliga, skador.

Solskydd och hudcancer

Ingen vet exakt varför man drabbas av hudcancer, men man vet att det finns flera riskfaktorer som samverkar och att exponering för sol kraftigt ökar risken för att drabbas av sjukdomen. Man har också förstått att människor med ljusare hy har ett sämre naturligt skydd mot solens skadliga påverkan, och det är därför viktigt för dessa personer att skydda sig. En av de främsta studier som genomförts på senare år är från Australien, och där har man kunnat påvisa att regelbundet bruk av solskydd i form av traditionell solkräm kan sänka risken för att drabbas av hudcancer med upp till 50 procent.

Mycket har hänt med svenskarnas och andras vanor när det gäller solande under de senaste åren. Framförallt är det vårt ökade resande till varmare breddgrader som gjort att vi exponeras för starkare strålning från solen mer frekvent än tidigare. Om man därtill lägger det faktum att man på hemmaplan inte utsätts för så mycket sol alls (och därmed har ett grundskydd i form av en solbränna) så är det inte svårt att se hur den ljusa hyn är särskilt känslig. Ett bra solskydd är därför mycket viktigt när man utsätter sig för stark sol på semesterresan eller när solen tittar fram på sommaren.

Solen och åldrande

Att använda solskydd är inte enbart ett sätt att minska risken för hudcancer och andra solrelaterade sjukdomar, det är också ett sätt att förhindra för tidigt åldrande. Man vet idag att en mycket stor del, långt mer än hälften enligt många studier, av hudens åldrande beror på just exponering för solstrålning. Detta samtidigt som det rådande skönhetsidealet dikterar en fräsch solbränna och vi vet att huden behöver utsättas för ett visst mått av sol för att producera det viktiga D-vitaminet. Att hitta en balans här kan kanske kännas svårt, men egentligen handlar det bara måttlighet i kombination med rätt skydd.

Solskydd viktigt för den med ljus hy

Att använda ett solskydd med hög solskyddsfaktor (alltså SPF över 30) är att rekommendera för människor med svagt pigment och små barn. Man bör applicera solskydd överallt på kroppen där man inte täcks av kläder, inte minst i ansiktet. Detta bör man hålla sig till under de första dagarna på semesterresan eller de första veckorna på sommaren. För de vuxna som har en mer ”normal” pigmentering gäller samma råd men med ett skydd som har SPF 15-20. I den australiensiska studien som nämndes inledningsvis i texten så hade försökspersonerna som halverat sin cancerrisk använt en kräm med SPF 16. Människor med mörkare hudtyp eller som redan är solbrända kan använda krämer med lägre SPF, men bör ändå i början av säsongen se till att skydda ansikte och underarmar med hjälp av solkräm.

Skydd mot både cancer och åldrande

Det verkar inte finnas något hundraprocentigt skydd mot vare sig hudcancer eller för tidigt åldrande, men det är ändå oerhört tydligt att solens strålar har en stark negativ inverkan när det gäller bägge dessa. Att använda ett solskydd när man exponerar sig för solen är därför ett billigt, enkelt och smart sätt att minimera risken för att drabbas av cancer eller tidigt åldrande. Speciellt viktigt att ta till sig av dessa råd och använda solskydd är det för dig som har en ljusare och därmed känsligare hy. Hur gärna man än vill ha den där perfekta solbrännan snabbt så kommer det aldrig vara värt i längden att utsätta sig för de risker som det faktiskt innebär.